3f Hybridné fotovoltaické systémy

Vážení zákazníci,
s platnosťou od 15. 1. 2022 sme inštalácie fotovoltaických systémov v režime on-grid a hybrid zúžili len pre okruh domácností spadajúcich pod

  • distribučnú spoločnosť SSD.   SSD

Vzhľadom na túto skutočnosť budú fotovoltaické systémy on-grid a hybrid pre domácnosti v rámci VSD a ZSD zastrešovať partnerské spoločnosti, pričom komponenty systému budú totožné s našimi.

Týmto spôsobom ušetrí domácnosť náklady pri realizácii systému a tiež náklady na servis v budúcnosti.

Ste domácnosť spadajúca pod SSD? Vyžiadajte si cenovú ponuku.
Ste domácnosť spadajúca pod VSD alebo ZSD? Vyžiadajte si od nás kontakt na lokálneho inštalatéra.

  • Nižšie uvedené fotovoltaické zostavy pracujú v paralelnej prevádzke s distribučnou sieťou, na základe čoho je bezpodmienečne nutné uzatvoriť zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej spoločnosti aj za predpokladu, že systém bude nastavený tak, aby limitoval export.
  • Na Slovensku máme tri distribučné spoločnosti, pričom každá má iné podmienky pre pripojenie fotovoltaického zariadenia, predovšetkým pokiaľ sa jedná o hybridný systém s batériou, ktorý obsahuje aj záložný výstup pre prípad výpadku siete.

3f Hybridný systém
SUNGROW SH10RT

*

Typová schválená rada testovaného hybridného striedača Sungrow 3f akceptovaná DS:   

• SUNGROW SH5.0RT
• SUNGROW SH6.0RT
• SUNGROW SH8.0RT
• SUNGROW SH10RT

VSD

SSD

ZSD


Protokol z testovania hybridného systému TU