KONTAKTY

Jakama - Green Energy
Podkoreňová 7B
977 01 Brezno, Slovensko
tel: +421 905 318 162, +421 915 240 535

Úvod » HYBRIDNÉ FV ELEKTRÁRNE

HYBRIDNÉ FV ELEKTRÁRNE AZZURRO - On-grid riešenie so záložným zdrojom

 

Hybridný AC-couplingový FV systém Azzurro SP
Je fotovoltaický systém, ktorého srdcom sú dva striedače. Jeden on-grid, určený na priamu premenu energie z FV panelov na AC 230V a druhý Couplingový striedač, ktorý meria tok AC prúdu v domácnosti a podľa potreby nabíja/vybíja lítiové batérie Pylontech alebo Weco, čím sa neustále snaží udržiavať 0W na elektromeri. V prípade výpadku distribučnej siete, vie Couplingový striedač zálohovať vybrané spotrebiče, respektíve okruhy spotrebičov v domácnosti.
Výhodou systému je možnosť posilnenia napájania fázy ku ktorej je Hybridný AC-couplingový systém pripojený o vlastný výkon.

Príklad:

Kapacita fázy 5,75kW
Doplnenie výkonu ON-grid striedačom (napr. Azzurro 4000 TLM-WS) + 4kW
Doplnenie výkonu Caplingovým striedačom (Azzurro 3000SP) + 3kW

Max. možná kapacita fázy po pripojení systému je 12,75kW

ZCS Azzurro - hybridný FV systém - Azzurro 3000SP

 

Hybridný On-grid/Off-grid FV systém Azzurro HYD (Nové)
Je plnokrvný hybridný systém, ktorého srdcom je hybridný striedač Azzurro HYD poslednej generácie. Systém pracuje tak, že výkon z FV panelov je striedačom konvertovaný na AC 230V pri účinnosti viac než 97% a okamžite dodaný do spotreby domácnosti. Striedač HYD si podobne ako Couplingový striedač meria tok prúdu na fáze a udržiava 0W na elektromeri. V momente, že striedač zdetekuje, že výkon FV panelov prevyšuje odber domácnosti, začne nabíjať lítiové batérie Pylontech/Weco a ukladá energiu pre neskoršie použitie. V momente, keď stúpne odber domácnosti, ktorý prevýši výkon FV panelov, je zvyšná energia okamžitou reakciou odobraná z batérie, čím striedač znovu udržuje 0W na elektromeri.
Striedače Azzurro HYD majú naviac integrovanú funkciu "zero export" (nulová dodávka). Táto funkcia slúži na účinné zabránenie neželaných dodávok energie do siete SSD a.s. Ostatné distribučné spoločnosti (VSD a.s., ZSD a.s.), dodávky do verejnej siete akceptujú.
Samozrejmosťou systému je možnosť zálohovania spotrebičov, respektíve okruhov domácnosti v momente výpadku PDS a tiež navýšenie kapacity fázy pomocou Hybridného systému až o +6kW.

 

 


Eur
Eur
skladom novinka produkt v akcii
NmE2NzNjZT