Registrácia žiadostí o poukážku je

"OTVORENÁ"

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) otvorila inovovaný informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam.

Do pozornosti dávame dokumenty na prečítanie:

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach V4

Čo sa zmenilo vo všeobecných podmienkach k 30.01.2024 - Usmernenie č.2

Podmienky podpory pre rodinné domy

Dokumenty a usmernenia

Na stránke Zelená domácnostiam nájdete všetky informácie o projekte.


V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok.

K dispozícii je dostatok finančných prostriedkov, domácnosti majú na vypísanie žiadostí čas.