Hybridný AC-couplingový FV systém Azzurro SP

Je fotovoltaický systém, ktorého srdcom sú dva striedače. Jeden on-grid, určený na priamu premenu energie z FV panelov na AC 230V a druhý Couplingový striedač, ktorý meria tok AC prúdu v domácnosti a podľa potreby nabíja/vybíja lítiové batérie Pylontech alebo Weco, čím sa neustále snaží udržiavať 0 W na elektromery. V prípade výpadku distribučnej siete, vie Couplingový striedač zálohovať vybrané spotrebiče, respektíve okruhy spotrebičov v domácnosti. Výhodou systému je možnosť posilnenia napájania fázy ku ktorej je Hybridný AC-couplingový systém pripojený o vlastný výkon.

 Príklad

Kapacita fázy 5,75kW
Doplnenie výkonu ON-grid striedačom (napr. Azzurro 4000 TLM-WS) + 4kW
Doplnenie výkonu Couplingovým striedačom (Azzurro 3000SP) + 3kW

Max. možná kapacita fázy po pripojení systému je 12,75kW

ZCS Azzurro - hybridný FV systém - Azzurro 3000SP

   Hybridný On-grid / Off-grid FV systém Azzurro HYD

Je plnokrvný hybridný systém, ktorého srdcom je hybridný striedač Azzurro HYD poslednej generácie. Systém pracuje tak, že výkon z FV panelov je striedačom konvertovaný na AC 230V pri účinnosti viac než 97 % a okamžite dodaný do spotreby domácnosti. Striedač HYD si podobne ako Couplingový striedač meria tok prúdu na fáze a udržiava cca 0W na elektromeri. V momente, keď striedač detekuje, že výkon FV panelov prevyšuje odber domácnosti, začne nabíjať lítiové batérie Pylontech/Weco a ukladá energiu pre neskoršie použitie. Keď stúpne odber domácnosti, ktorý prevýši výkon FV panelov, je zvyšná energia okamžitou reakciou odobraná z batérie, čím striedač znovu udržuje 0W na elektromery. Striedače Azzurro HYD majú naviac integrovanú funkciu "zero export" (nulová dodávka). Táto funkcia slúži na účinné zabránenie neželaných dodávok energie do siete SSD a.s. Ostatné distribučné spoločnosti (VSD a.s., ZSD a.s.), dodávky do verejnej siete akceptujú. Samozrejmosťou systému je možnosť zálohovania spotrebičov, respektíve okruhov domácnosti v momente výpadku PDS a tiež navýšenie kapacity fázy pomocou Hybridného systému až o + 6kW.


V súčasnosti je možné získať štátnu dotáciu až do výšky 4025 Eur, alebo 50 % z celkových nákladov na výstavbu systému, čím sa návratnosť skráti na približne polovicu.

Pre viac informácií ohľadom dotácií:


 Dôležité informácie

S platnosťou od 15. 1. 2022 sme inštalácie fotovoltaických systémov v režime on-grid a hybrid zúžili len pre okruh domácností spadajúcich pod

  • distribučnú spoločnosť SSD.   SSD

Vzhľadom na túto skutočnosť budú fotovoltaické systémy on-grid a hybrid pre domácnosti v rámci VSD a ZSD zastrešovať partnerské spoločnosti, pričom komponenty systému budú totožné s našimi.

Týmto spôsobom ušetrí domácnosť náklady pri realizácii systému a tiež náklady na servis v budúcnosti.


Nižšie uvedené fotovoltaické zostavy pracujú v paralelnej prevádzke s distribučnou sieťou, na základe čoho je bezpodmienečne nutné uzatvoriť zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej spoločnosti aj za predpokladu, že systém bude nastavený tak, aby limitoval export.