KONTAKTY

Jakama - Green Energy
Podkoreňová 32
977 01 Brezno, Slovensko
tel: +421 905 318 162, +421 915 240 535
info@jakama-ge.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 153,72 Eur
Info v obchode
Cena 2 063,04 Eur
Info v obchode

» Čo je sieťový systém?
Čo je sieťový systém?


Sieťové elektrárne - On-grid

 

 

 

 

 

Zloženie systému:

1. Fotovoltaické moduly

2. String Box a solárne káble

3. Napäťový striedač

4. AC, DC ochrana a elektromer

 

 

 

 

On-grid systém
je priame zapojenie (prifázovanie) fotovoltaickej elektrárne pomocou napäťového striedača do verejnej distribučnej sústavy, alebo rozvodu el. sústavy v objekte (rodinný dom, priemyselná budova, atd. ) na ktorom sa fotovoltaická elektráreň nachádza. V tomto prípade je elektrická energia priamo spotrebovávaná v objekte napojenia. Prebytok el. energie je dodaný a odpredaný do DS, s tzv. zeleným bonusom.


Zloženie systému


1. Fotovoltaické moduly
Medzi najdôležitejšie súčasti Sieťovej elektrárne patrí fotovoltaický článok (modul, panel), ktorý priamo premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Základom PV článku je kremík, ktorý podľa obsiahnutia a štruktúry delí panely na amorfné (tenkovrstové), polykryštalické a monokryštalické.

 

 

 

 

 

 


2. String Box
Zariadenie určené pre pospájanie, istenie a odpojenie jednotlivých reťazcov fotovoltaických článkov

 

 

 

 

 

 

 


3. Napätový striedač
Striedač je zariadenie, ktoré premieňa jednosmerné DC napätie z fotovoltaických článkov na striedavé AC napätie (1-fázové alebo 3-fázové) a dodáva ho cez elektromer do DS.

 

 

 

 

 

 

 


4. Ochrana DC/AC
Neoddeliteľnou súčasťou každého systému je ochrana AC aj DC.
Ďalšou dporučenou ochranou je bleskozvod, určený prevažne pre stredné a veľké systémy.

 

ZjhjNW