iSolar Cloud

A monitory system 
for O&M of PV & Energy Storage plants

iSolar Cloud
Available for
Global  solar monitoring app

iSolarCloud je mobilná a webová aplikácia, ktorá umožňuje analýzu, monitoring, správu a údržbu fotovoltických systémov, ktorých
základom sú technológie od spoločnosti Sungrow. Mobilná verzia umožňuje lokálny aj vzdialený prístup k zariadeniu. Webová aplikácia vzdialený prístup pomocou PC.


Intro iSolar Cloud

Zriadenie/registrácia účtu pre vzdialený monitoring iSolar Cloud (videoukážka EN)


Pridanie a uvedenie fv inštalácie do prevádzky v app iSolar Cloud