Montážny materiál pre fotovoltaiku (fotovoltiku)

Pre jednoduchšiu orientáciu a výber komponentov, sme označili jednotlivé montážne prvky červeným, zeleným respektíve červeným aj zeleným krúžkom. Tieto krúžky označujú vzájomnú kompabilitu medzi AL profilom a ostatnými prvkami.


AL profil JH v dĺžke 4200 mm AL profil JH v dĺžke 4200 mm - komponenty označené zeleným krúžkom sú kompatibilné.

AL profil JK 40 (4,40 m) AL profil JK v dĺžke 4400 mm / K2 Systems - komponenty označené červeným krúžkom sú kompatibilné.

 Komponenty označené červeným aj zeleným krúžkom sú kompatibilné s oboma typmi AL profilov.