Powered by Smartsupp

Sledovač stavu batérií - BMV 712 Smart


Precízne sledovanie stavu batérií viac

Výrobca: Victron Energy Kód produktu: 3756 Doprava a platba Hmotnosť: 0.8 kg

211,93 € s DPH

Potrebujete poradiť?

Poraďte sa s odborníkom

ks

Precízne sledovanie stavu batérií viac

Výrobca: Victron Energy Kód produktu: 3756 Doprava a platba Hmotnosť: 0.8 kg

Sledovač stavu BMV 712 Smart

Nový vysoko presný systém monitorovania stavu batérie.

Pre BMV sledovače platí predĺžená záruka 5 rokov.

Prečo sledovať prevozné stavy batérie?

Pre jej dlhšiu životnosť! Podrobné sledovanie batérie nám umožňuje odhaliť prípadné prevozné nedostatky so zaistením rýchlej nápravy pre podporu dlhej životnosti batérie.

Vhodné pre všetky typy olovených batérií vrátane rounových (AGM) a gélových. Jednoduché nastavenie kapacity akumulátora (výrobné nastavenie na 200 Ah). Autodetekcia napätia 12, 24, 36, 48, 60, 120, 144 a 288 V. Pravidelná automatická kalibrácia prístroja pre spoľahlivé uvádzanie meraných údajov (možno prevádzkovať aj manuálne). Verzia BMV 700H je určená pre systémy s vysokým prevádzkovým napätím (70 - 350 V DC), verzia BMV702 je určená pre sledovanie dvoch akumulátorov, alebo sledovanie teploty batérie alebo xxx. Sledovač je vhodný aj pre Li-on batérie.

Sledovač stavu batérie Battery monitor BMV-712 Smart je naviac oproti modelu BMV-702 vybavený integrovanou technológiou Blutooth. BMV-712 Smart vďaka technológií bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, ktorá je implementovaná vo väčšine ostatných produktov spoločnosti Victron Energy, zjednoduší inštaláciu systému a zvýši výkon.

Základné zobrazované hodnoty:

aktuálne napätie (V) batérie
- aktuálny prúd (A), ktorý ide do (kladnej hodnoty - nabíjanie) alebo von (zápornej hodnoty - vybíjanie)    z batérie

- aktuálny výkon (W), ktorý ide do (kladnej hodnoty - nabíjanie) alebo von (zápornej hodnoty - vybíjanie)  z batérie (násobok napätia a prúdu)
- celková suma odobranej energie z batérie na napájanie spotrebičov v ampérhodinách (Ah)

- aktuálna miera nabita batérie v percentách
- predpokladaná (sofistikovane prepočítaná) dĺžka doby v hodinách do 50% vybitia batérie pri danej spotrebe energie

Technické parametre:

 • napájacie napätie 6,5 - 95 V DC
 • spotreba energie pri nepodsvetlenom displeji a vypnutom relé:  4 mA (12 V) a 3 mA (24 V)
 • spotreba energie pri nepodsvetlenom displeji a zapnutom relé:  15 mA (12 V) a 8 mA (24 V)
 • pracovné napätie: 12, 24 a 48 V (autodetekcia)
 • maximálna veľkosť prúdu prechádzajúcim bočníkom: -500 až +500 A (vybíjanie a nabíjanie batérie)
 • maximálna odchylka pri odpočítaní napätia ±0,01 A pri napätí 0 – 100 V
 • maximálna odchylka pri odpočítaní prúdu ±0,01 A s 500 A bočníkom
 • maximálna odchylka pri odpočítaní kapacity ±0,1 Ah pri kapacite batérie 0 – 100 Ah
 • maximálna odchylka pri odpočítaní kapacity ±1 Ah pri kapacite batérie 100 – 9999 Ah
 • maximálna odchylka pri odpočítaní stavu nabitia ±0,1%
 • maximálna odchylka pri odhade zostávajúceho času  ±1 hod (v rozsahu 1-240 hod)
 • maximálna odchylka pri odpočítaní výkonu ±1 W pri rozsahu od - 100 W do 1 kW
 • pre celkovú kapacitu akumulátora 20 - 9999 Ah
 • rozsah pracovnej teploty -20 až + 50 °C
 • kruhový priemer vlastného sledovača: 63 mm
 • štvorcová veľkosť krytky vlastného sledovača: 69 x 69 mm
 • hĺbka vlastného sledovača: 31 mm
 • zapnuté relé: 60V/1 A maximálne
 • hmotnosť vlastného sledovača: 70 g
 • hmotnosť bočníka: 315 g
 • materiál: plast

Sledovač ukládá vybrané historické údaje a dosiahnuté medzné hodnoty:

 • najhlbšie dosiahnuté vybitie akumulátora
 • miera posledného vybitia akumulátora
 • počet prebehnutých vybíjacích/nabíjacích cyklov akumulátora
 • priemerná hodnota vybitia akumulátora
 • počet plných vybití akumulátora
 • maximálne dosiahnuté napätie akumulátora
 • minimálne dosiahnuté napätie akumulátora
 • počet dní od posledného plného nabitia akumulátora

Dodávka sledovača BMV-712 Smart obsahuje:

 • vlastný sledovač s podsvetleným digitálnym displejom a ovládacími prvkami
 • plastová krytka sledovača o rozmeroch 69 x 69 mm
 • bočník 500A/50mV konštruovaný na maximálny prúd 500 A (inštaluje sa na záporný kábel batérie)
 • 10 metrov dlhý komunikačný a napájací UTP kábel RJ12 (prepojenie vlastného sledovača s bočníkom)
 • 2 metre dlhý inštalačný kábel s poistkou k napájaniu na kladný kábel.

Sledovač prevádza sofistikované sledovanie dodávanej a odobranej energie spoločne so zohľadnením nastaviteľnej hodnoty Peukertovho exponentu (čím väčší je odber energie, tým relatívne klesá množstvo dostupnej energie v batérii a naopak) a účinnosti batérie pre odhad aktuálneho množstva energie (Ah) a miery nabitia batérie (v percentách). Pre správne zobrazovanie množstva dostupnej energie v batérii je nutné, aby všetka energia vstupujúca a odchádzajúca z batérie prechádzala bočníkom.

Vlastný sledovač je možno integrovať do steny bez nutnosti prístupu zo zadu (zakrytované vrty).

Pre väčšie prúdy ako 500 A možno dodať náhradný bočník konštruovaný na prúdy 1000 a 2000 A. Na sledovač možno použiť bočníky až do maximálneho prúdu 9 999 A s napäťovým rozsahom 1 - 100 mV (oboje nastaviteľné).

Sledovač disponuje zapínacim relé. To je aktivované/deaktivované na základe nameranej miery nabitia batérie. Od výroby je nastavené zapnutie pri poklese stavu nabitia batérie pod 50 % a vypnutie pri dosiahnutí stavu nabitia na 90 %. Tieto hodnoty možno zmeniť v nastaveniach. Taktiež sa dá obrátiť logika zapínania, keď je štandardne relé zapnuté, neštandardne vypnuté. Relé možno využiť pre zapínanie/vypínanie zariadenia ako je externý alarm, elektrocentrála atď.

Sledovač je možné napojiť na ďalšie zariadenie. Možnosť prepojenia sledovača s veľkým farebným displejom Color Control GX s bezplatnou možnosťou grafickej vizualizácie nameraných hodnôt na portály https://vrm.victronenergy.com/user/register (nezáväzne možno vyskúšať na funkčných systémoch pri zadaní

K prepojeniu sledovača BMV700 s displejom Color control GX je nutné zakúpiť buď kábel VE.Direct alebo komunikačné rozhranie VE.Direct-USB.

Uložené nastavenie a namerané historické a medzné dáta zostávajú uložené aj pri prerušení napájania sledovača.

Vizuálny a akustický alarm pri, nad alebo podpätí, pri nabitom alebo vybitom akumulátore.

Možnosť cez relé zapínať za definovaných podmienok dodatkový zdroj energie ako napr. generátor.

Parametre
Záruka 5 rokov (po registrácii)