Powered by Smartsupp

Domácnosti

Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) až po spustení nového národného projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého bude v rokoch 2023 až 2029 k dispozícii vyše 181 miliónov eur z európskych a národných zdrojov z Programu Slovensko.

Poskytovanie pomoci sa bude riadiť všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami. Domácnosť si vyberie vhodné zariadenie zo zoznamu oprávnených zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž.

Pre potreby nového národného projektu Zelená domácnostiam bude vytvorený nový zoznam zariadení, pretože sa zmenili technické požiadavky na podporované zariadenia, a tiež nový zoznam zhotoviteľov, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok.