Predchádzajte nehodám a zvýšte bezpečnosť solárneho systému.

SOLAR PV SYSTEMS

Pre požiarnu bezpečnosť solárnych striech a budov zariadenia na rýchle vypínanie na úrovni reťazcov a modulov regulujú napätie panelov na určitú bezpečnú úroveň v mikrosekundách. 
Riešenia rýchleho vypnutia sú navrhnuté podľa noriem CE, UL a NEC2020.