Retrofit / Retrofitting

je výraz pre rozšírenie, respektíve zmenu sieťovej (on-grid) fotovoltaickej elektrárne na hybridnú elektráreň.

Túto zmenu je možné vykonať za pomoci striedača Azzurro ZCS 3000SP, ktorého úlohou je meranie toku prúdu fázy na ktorý je pripojený On-grid striedač a v prípade prebytkov, ktoré už domácnosť nie je schopná spotrebovať, ich uloží do inteligentných lítiových batérií Pylontech pre neskoršie použitie. Keďže hlavnou úlohou hybridného systému je minimalizácia nákupu z distribučnej siete, systém v momente detekcie odberu z DS začne batériu vybíjať, čím udržuje nulový odber.