Sieťové elektrárne - On-grid riešenie

Jedná sa o malé sieťové (on-grid) fotovoltaické zdroje energie do 10kWp, určené predovšetkým pre domácnosti a ľahký priemysel. Princíp využitia energie spočíva v tom, že denná spotreba domácnosti odoberá energiu primárne z fotovoltaickej elektrárne. Pokiaľ výkon FV poľa nie je postačujúci na pokrytie spotreby celej domácnosti, energia je doplnená z distribučnej siete. V opačnom prípade, pokiaľ je energie z FVE nadbytok, je možné ju buď púšťať bezplatne do distribučnej spoločnosti (záleží na osobitných podmienkach ZSE, SSE, VSE), alebo pomocou regulátoru prebytkov efektívne využiť a prebytočnú energiu smerovať napr. do bojleru alebo kúrenia, čím sa využije všetka vyrobená energia.

Fotovoltaický systém On-grid je všeobecne najviac používaný vo svete i u nás, nakoľko pomer cena/návratnosť je na veľmi priateľnej úrovni. V súčasnosti je možné získať štátnu dotáciu až do výšky 4025 Eur, alebo 50 % z celkových nákladov na výstavbu systému, čím sa návratnosť skráti na približne polovicu.


Pre viac informácií ohľadom dotácií:


Systém sa skladá z týchto základných komponentov:

  • Fotovoltaické (fotovoltické) panely

  • Montážne konštrukcie + kabeláž

  • On-grid striedač (mení jednosmerné napätie z FV panelov na striedavé)

  • Ochrany AC/DC

  • Monitoring ZCS

  • Pre komfortnejšiu prevádzku je súčasťou systému On-grid, lokálny + vzdialený monitoring APP (Android, iOS)/PC, s prehľadným zobrazením výroby a to nie len aktuálnej, ale aj celkovej od spustenia. Monitorovať je možné odkiaľkoľvek, kde je k dispozícii pripojenie na internet.

Riadenie prebytkov

V súčasnosti je už bežnou súčasťou on-grid zdroja aj regulácia prebytkov, ktorá sa postará o plné využitie vyrobenej elektrickej energie. Prebytky je možné smerovať do odporovej záťaže napr. bojler/zásobník atď.

Sieťový FV systém


 Dôležité informácie

S platnosťou od 15. 1. 2022 sme inštalácie fotovoltaických systémov v režime on-grid a hybrid zúžili len pre okruh domácností spadajúcich pod

  •       Stredoslovenská distribučnú spoločnosť SSD

Vzhľadom na túto skutočnosť budú fotovoltaické systémy on-grid a hybrid pre domácnosti v rámci VSD a ZSD zastrešovať partnerské spoločnosti, pričom komponenty systému budú totožné s našimi.

Týmto spôsobom ušetrí domácnosť náklady pri realizácii systému a tiež náklady na servis v budúcnosti.