Spoločnosť ZCS, ktorá bola vždy citlivá na otázky životného prostredia a úspory energie, vytvorila v roku 2016 obchodnú jednotku zameranú na obnoviteľnú energiu a inovatíne riešenia pochádzajúce z integrácie nápadov a technológií zameraných na zlepšenie kvality života, prevádzkovej efektívnosti a úspor energie pre ľudí a spoločnosti.

Divízia Green Innovation sa predstavila hlavným hráčom na trhu so spoločnosťou ZCS Azzurro a okamžite si získala dôveru medzinárodného trhu. Azzurro je invertor poslednej generácie, ktorý kombinuje „IT“ a „inteligentné“ inteligencie ZCS s najmodernejšími elektronickými technológiami, aby vytvoril nový koncept fotovoltaických invertorov. K tomuto sortimentu sa pripájajú aj systémy na skladovanie energie a riešenia na úsporu energie.


 

Dôležitá informácia č. 1:

nižšie uvedené fotovoltaické striedače pracujú v paralelnej prevádzke s distribučnou sieťou, na základe čoho je bezpodmienečne nutné uzatvoriť zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej spoločnosti aj za predpokladu, že systém bude nastavený tak, aby limitoval export.

Dôležitá informácia č. 2:

na Slovensku máme tri distribučné spoločnosti, pričom každá má iné podmienky pre pripojenie fotovoltaického zariadenia, predovšetkým pokiaľ sa jedná o hybridný systém s batériou, ktorý obsahuje aj záložný výstup pre prípad výpadku siete.

Hybridné systémy ZCS Azzurro sú:

VSD neschválené
SSD schválené
ZSD neschválené